Ålen il sykkelgruppa driver i hovedsak med spinning fra oktober til april med rom i garderobeanlegget på Kirkhusmoen. Spinning foregår 1-2. ganger pr uke med påmelding på sykkelgruppas facebookside. I sommerhalvåret har vi også sykkeltrim hvor 10. poster blir hengt opp rundt omkring i kommunen hvor du må ha 8.poster eller mer for å være med i trekning av premier. Salg av sykkeltrimmen blir årlig publisert på facebook.

Kontaktperson
Ola Kirkhus
Mobil: 45271201
E-post: olakirkhus@hotmail.com