Generelt

1.1 Hensikten med en profileringsinstruks er at Ålen IL skal framstå så enhetlig som mulig for medlemmer og samarbeidspartnere.

1.2 Ålen Ils klubbfarger er blå, sort og hvit.

1.3 Instruksen kan forandres og godkjennes av styret i Ålen IL

1.4 Det godkjennes en overgangsordning ang. konkurranseklær.

Profileringsklær

2.1 Med profileringsklær menes klær i klubbfarge med Ålen IL logo/ ”verdiord”, navn og logo til hovedsamarbeidspartnere.

2.2 Ålen Ils klubbdrakt skal være blå og svart.

2.3 Ålen Ils logo skal være på venstre bryst.

2.4 ”ÅLEN IL” skal preges inn på ryggen på klubbjakken med hvit skrift. Denne skal være lesbar på avstand.

2.5 Samarbeidspartneres logo skal plasseres på høyre bryst.

2.6 Gruppene skal bruke Ålen Ils klubbdrakt, annet må godkjennes av AU

2.7 Evt. supplerende profileringsklær skal være i klubbfargene og i henhold til samarbeidsavtaler mv.

Konkurranseklær

3.1 Konkurranseklær skal være i blå, sort, hvit eller en kombinasjon av disse.

3.2 Ålen Ils logo skal være på venstre bryst

3.3 Profilering av samarbeidspartnere på konkurranseklær skal være i henhold til samarbeidsavtaler inngått via hovedlaget.

3.4 All profilering skal være i henhold til det enkelte særforbund sine bestemmelser.

Trykksaker (brevark mv.)

4.1 Alle offisielle trykksaker som lages for Ålen IL skal være preget av Ålen Ils logo/verdiord

4.2 Ved all korrespondanse på vegne av Ålen Il skal gjeldende offisielle brevmaler med logo/verdiord benyttes.

Profilering i media

5.1 I alle annonser skal Ålen Ils logo være med

5.2 Ved profilering av gruppenavnet skal alltid dette inngå sammen med lagets navn eks. ”Ålen Il Ski” eller ”Ålen Il skigruppa”

Konkurransearenaer/ klubbhus

6.1 På alle Ålen Ils egne konkurransearenaer/ klubbhus skal logo og navn ” Ålen IL” være godt synlige.

6.2 Profilering av samarbeidspartnere skal være i henhold til samarbeidsavtaler inngått via hovedlaget.

Annet

7.1 Andre profileringsartikler skal være i fargene blå, svart, hvit eller en kombinasjon av disse.

7.2 Andre profileringsartikler skal være preget med Ålen Ils logo.

Vedtatt på Årsmøte den 13. februar 2007.