Denne utmerkelsen tildeles en person for store og verdifulle tjenester for laget, og er lagets høyeste utmerkelse. Lagetes æresmedalje, med inngravering og diplom utdeles som bevis.

Æresmedlemmer Ålen IL:

NavnFødtÆresmedlem fra
Jon Lars Hofstad9. april 19469. november 2002
Berit Flagestad20. februar 19409. november 2002
Marit Stene7. april 19469. november 2002
Arne Moholdt5. mai 19597. mars 2012
Æresmedlemmer som er gått bort:

NavnFødtDødÆresmedlem fra
Magnus Bakken3. april 190326. oktober 19691953
Johannes Krokan18. desember 191112. juli 19711953
Johannes Grytbakk 15. april 19105. oktober 19851953
Berit Bakken19. oktober 19104. juni 196721. desember 1964
Olaf Bakken14. desember 19055. februar 197821. desember 1964
Ingvald Bakken11. april 191026. desember 198221. desember 1964
Ivar Hermo28. januar 19046. januar 198721. desember 1964
Erling Gjære28. februar 19081. juni 199121. desember 1964
Per I. Volden19. november 19169. februar 20041977
Johan Reinert Vikan27. juni 19216. januar 20079. november 2002

Ålen idrettslags statutter for tildeling av æresbevisninger:

Æresmedlemskap
Denne æresbevisningen tildeles medlemmer som har ytt betydelige og verdifulle tjenester for idrettslaget over mange år. Æresmedlemskap er idrettslagets høyeste utmerkelse, og æresmedalje med inngravering og diplom som bevis deles ut på ordinært årsmøte.

Vedtak om tildeling av Æresmedlemskap gjøres av hovedstyret.

Årets navn – prisen
Denne æresbevisningen tildeles den eller de som har gjort en særlig god sportslig og/eller administrativ innsats for idrettslaget. Vedkommende må ha minst 5 års medlemskap i laget. Årets navn – prisen består av gave og diplom og deles ut på ordinært årsmøte.

Vedtak om tildeling av Årets navn – prisen gjøres av hovedstyret.

Idrettslagets medalje, statuett eller krus for deltakelse i lagidrett eller enkeltprestasjoner
Idrettslagets medalje, statuett eller krus kan tildeles enkeltmedlem for prestasjoner innen lagets idrettsgrener. Medaljen utdeles første gang, statuetten andre gang og kruset tredje gang. Idrettslagets medalje, statuett eller krus for deltakelse i lagidrett eller enkeltprestasjoner deles ut på ordinært årsmøte.

Vedtak om tildeling av denne æresbevisningen gjøres av hovedstyret.

Generelt for æresbevisninger
Idrettslagets medlemmer og grupper kan, innen fristen for innsending av saker til årsmøtet, komme med skriftlig begrunnet forslag på medlemmer som fortjener æresbevisning.

(Vedtatt på årsmøte 2012)

Kriterier for tildeling av økonomisk støtte/stipend:

1) Økonomisk støtte til enkeltmedlemmer må ikke forekomme før fylte 16 år.

2) Vedkommende bør ha prestert noe på regionalt nivå, og det vurderes om det er muligheter for vedkommende å hevde seg på nasjonalt nivå.

3) Det er muligheter for både lagidrettsutøvere og utøvere av individuelle idretter, samt trenere og ledere å søke.

4) Størrelsen på beløp vurderes i sammenheng med budsjetteringen og de prioriteringer som der gjøres.

5) Eventuelle ytelser i kommende år vedtas ved budsjettbehandlingen på årsmøtet med bakgrunn i lagets målsettinger.

6) Søknad om stipend/økonomisk støtte rettes til lagets styre som eventuelt tildeler innenfor budsjetterte beløp og etter uttalelse fra aktuell særgruppe.

7) Søknadsfrist bestemmes av årsmøtet.

(Vedtatt på styremøte i Ålen IL 2. desember 2004)