Ålen IL O-gruppa har ansvaret for å arrangere o-løp, Tur-Orientering og Sommertrimpostene. Sosial ramme med bevertning og lek for ungene er viktig på våre arrangement, da barnefamilene er en viktig målgruppe. Idrettslagets kjerneverdier STA; Spenstig-Trygt-Artugt er viktig for o-gruppa. O-løp passer for folk i alle aldersgrupper, gammel som ung.

Orienteringsgruppen starter sesongen i mai med vårløp, og slutter sesongen med høstløp i september. 

Nybegynneropplæring arrangeres før sesongstart for nye og gamle o- løpere som ønsker litt oppfriskning på kart og kompass. I november bruker vi å ha en trivelig og sosial sesongavslutning med premieutdeling og bevertning. Små og store o-løpere får sine velfortjente premier.

Tur- Orientering arrangeres i midten av juni til først på september, der det er 5 ulike løyper med totalt 25 poster som står ute i terrenget klar for å bli besøkt av Tur-O deltakere.

Tur-O poser med kart og klippekort, selges på Coop Byggmix i Ålen før oppstart. O-gruppa legger vekt på at løypene skal være lette, slik at de passer for både barnefamilier og de eldre deltagerne.

 Sommertrimpostene våre er Rogne, Benndalsbua, Brenntælet, Rensjøen, Botnhammeren, Svenuken, Storvollhøgda, Vinkelen og Rundhøgda. 

Vil du være med i trekning av premie, kan du laste ned trimappen Trimpoeng for å registrere dine turer.

Sommertrimmen varer fra slutten av april til slutten av september.

 Ålen IL O-gruppa ønsker alle hjertelig velkommen til å benytte seg av våre tilbud, for å komme seg ut i vår fine natur.

Kontaktperson
Tove Hegseth
Mobil: 91525431
Mail: tove_hegseth@hotmail.com