Nyhetsoversikt

Årsmeldinger

Her kan du lese årsmeldinger for sykkelgruppa:

2019:

Årsberetning sykkelgruppa 2019 

Årsmøteprotokoll Sykkel

Resultatregnskap sykkelgruppa 2019

Budsjett sykkelgruppa 2020

Handlingsplan sykkelgruppa 2019

Handlingsplanplan sykkelgruppa 2020

2018:

Årsberetning sykkelgruppa 2018

2016:

Agenda Årsmøte Sykkel-gruppa Ålen IL 2016

Anlegg- utstyr og materialliste Sykkel  2015

Budsjett 2016- Regnskap 2015 sykkelgruppa

Bårseth Regnskap dokumenter

Gjennomgang handlingsplan for sykkelgruppa 2015

Handlingsplan for sykkelgruppa 2016

Referat årsmøte Sykkelgruppe Ålen Il 18022016

Årsmelding I Ålen idrettslag Sykkel-gruppa 2015

2015:

Agenda Årsmøte Sykkel-gruppa Ålen IL 2015

Anlegg- utstyr og materialliste Sykkel  2014

Balanse + Noter 2014 sykkelgruppa 2014

Budsjett 2015- Regnskap 2014 sykkelgruppa

Gjennomgang handlingsplan for sykkelgruppa 2014

Handlingsplan for sykkelgruppa 2015

Referat årsmøte 2015

Årsmelding I Ålen idrettslag Sykkel-gruppa 2014

2014:

Agenda Årsmøte Sykkel-gruppa Ålen IL 2014

Anlegg- utstyr og materialliste Sykkel  2013

Budsjett 2014 sykkel

Gjennomgang handlingsplan for sykkelgruppa 2013

Handlingsplan for sykkelgruppa 2014

Årsmelding I Ålen idrettslag Sykkel-gruppa 2013

2013:

Agenda Årsmøte Sykkel-gruppa Ålen IL 2013

Årsmelding I Ålen idrettslag Sykkel-gruppa 2012

Handlingsplan for sykkelgruppa 2013

Handlingsplan for sykkelgruppa 2012+kommentar

Anlegg- utstyr og materialliste Sykkel og Alpint 2012

Balanse og Resultatregnskap pr. 31.12.2012 Sykkelgruppa

Resultatregnskap 2011-2012 og Budsjett 2013 Sykkelgruppa

2012:

Agenda årsmøte 2012 i sykkel- og alpingruppa

Årsmelding 2011 i sykkel og alpingruppa

Resultat 2011 i sykkel- og alpingruppa samt budsjett 2012 i sykkelgruppa

Anleggs-, utstyrs- og materialliste i sykkel- og alpintgruppa

Handlingsplan for 2012 i sykkelgruppa

Handlingsplan 2012 i alpint og freestylegruppa

Utført handlingsplan 2011 i sykkel- og alpingrupppa

Budsjett 2012 i alpint og freestylegruppa

2011:

Årsmelding 2010 – Sykkel- og alpingruppa

Regnskap Sykkel- og alpingruppa 2010

Utstyrliste 2010 – Sykkel- og alpingruppa

Handlingsplan 2011 – Sykkel- og alpingruppa

Gjennomført handlingsplan 2010 – Sykkel- og alpingruppa

2010:

Årsmelding Sykkel- og alpingruppa 2009