Nyhetsoversikt

Innkalling til årsmøte i Ålen IL sykkelgruppa 2020

Se fullstendig innkalling til årsmøte sykkelgruppa her: Innkalling til årsmøte Sykkelgruppa

Oversikt over dokumenter som årsberetning, resultatregnskap 2019, handlingsplaner og budsjett 2020 finner du på Idrettslagets hjemmeside www.alenil.no under sykkelgruppa, eller du kan trykke på denne linken: http://www.alenil.no/sykkel/arsmeldinger/

Velkommen!

Innkalling til Årsmøte Ålen IL 2020

Nå har vi endelig fastsatt ny dato for Årsmøte i Ålen IL, og gjennomføring av årsmøte skjer etter gjeldende retningslinjer fra staten/helsedirektoratet.

Se fullstendig innkalling her: Innkalling til Årsmøte i Ålen IL 2020

Dokument vedlegg forslag saker til Årsmøte: forslag—sakliste-til-arsmote-i-idrettslag-2020

 

Årsmøte Ålen IL sykkelgruppa 2020

Som følge av koronapandemien har styret i sykkelgruppa besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 15.mai 2020. Sendes til randiaasen66@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil deretter bli gjort tilgjengelig på Ålen ILs hjemmeside. Eventuelle bemerkninger til saksdokumentene må sendes på epost til Randi Aasen innen 25.mai (årsmøtedato). Det vil i etterkant av årsmøtet bli utarbeidet en protokoll som skives under av to medlemmer i styret.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan Randi Aasen kontaktes per mail eller på telefon 48074295.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Utsettelse av Årsmøte i Ålen IL

Årsmøte i Ålen IL førstkommende onsdag blir utsatt inntil videre.

Ny dato for årsmøte i Ålen IL vil komme etterhvert.

Jubileumsfest med Sie Gubba 14 Mars er utsatt grunnet fare for smittespredning:

I samråd med Kommunelegen har vi kommet frem til at Jubileumsfesten med Sie Gubba 14 mars må utsettes. Vi avventer situasjonen og vil finne ny dato når dette kan gjennomføres.

På vegne av Idrettslaget, frivillige og feststemte, er det bare å beklage at nåværende situasjon ikke tillater store ansamlinger om vi skal få kontroll på spredningen.

 

 

Frank Mikkelsen

Leder Ålen IL

Årsmøte i Skigruppa

Tid og sted: tirsdag 17/3, kl. 19.00 i Klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker.

Servering.

Velkommen!

Årsmøte i håndballgruppa

Årsmøte avholdes søndag 15. mars kl 19:00 i Protex.

Vanlige årsmøtesaker.

Velkommen!

Årsmøte i sykkelgruppa. UTSATT

Årsmøte i klubbhuset Søndag 15. mars 2020 kl. 1900. er utsatt på ubestemt tid.

 

Innkalling til Årsmøte i Ålen IL 2020

Se fullstendig innkalling her: Innkalling til Årsmøte i Ålen IL 2020

Vedlegg dokument forslag til saker til Årsmøte: forslag-sak-til-arsmote-i-Ålen idrettslag

Årsmøte Orienteringsgruppa

Årsmøtet avholdes i klubbhuset Onsdag 4/3-20 kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker. Vel møtt!