Nyhetsoversikt

Innkalling til Årsmøte i Ålen IL

Til medlemmene i Ålen Idrettslag

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Ålen Idrettslag.

Årsmøtet avholdes Tirsdag 15.03.2016 kl. 18.00 i Messa i Hovet- Ålen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest Tirsdag 23.02.2016. til www.alenidrettslag@outlook.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside: www.alenil.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/idrettslag

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Ålen Idrettslag

Gruppenes årsmøter: Avholdes i klubbhuset til Ålen Idrettslag kl.19.00.

Turn: Onsdag 10. Februar.

Orientering: Tirsdag 16. Februar.

Sykkel: Torsdag 18. Februar.

Fotball: Mandag 29. Februar.

Ski: Tirsdag 1. Mars.

Freeski: Onsdag 2.Mars.

Håndball: Torsdag 3. Mars.

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>