Nyhetsoversikt

Handlingsplan

                        HANDLINGSPLAN TURNGRUPPA 2016/2017

HOVEDMÅL

Turngruppa skal gi tilbud om turnaktiviteter til barn, ungdom og voksne.

DELMÅL

–          Gi ferdigheter og opplevelser innen gymnastikk og turn i et utviklende og trygt miljø.

–          Organisere treninger med et allsidig og variert tilbud.

–          Delta på barnekretsturnstevne og i konkurranser.

–          Rekruttere og ta vare på trenere gjennom kurs, kompetanse og verdiskapning.

–          Samarbeide med andre lag i fjellregionen.

–          Sikre stabil og trygg økonomi.


Januar – Oppstart treninger

Februar – Styremøte, Årsmøte

Mars – Nytt styre

April – Hyggekveld Hovet

Mai – Utkjøring søppelsekker FIAS, Påmelding BKTS

Juni – BKTS

Juli

August – Styremøte

September – Treningsavgifter, Oppstart treninger, påmelding ungomsturnstevne, Styremøte

Oktober – Ungdomsturnstevne

November – Inspriasjonsdag/helg

Desember