Nyhetsoversikt

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2017 Ålen IL Sykkelgruppa

Formål og hovedmålsetting:
Skape interesse for sykling, og organisere aktiviteter for sykling.

Organisering:
Organiseres i styret og delegeres videre i de forskjellige aktivitetene i delmålene.

Hovedmålsettingens delmål:

Sykkelarrangement

Arrangere samlingskvelder / sosialt samvær / miljøskaping

Oppgave

Beskrivelse av oppgave

Tidspunkt for gjennomføring

Ansvarlig

Status

Aktiviteter

– Sykkelkarusell
– Sykkeltrim
– Arrangere samling for å kartlegge interessen for sykkelparken
– Tirsdagsball
– Volleyballturnering

– Spinningkvelder
– Instruktør kurs spinning

Sommer
Sommer
Sommer

Sommer

Vår

Jul

Høst/vinter

Styret

Drift av anlegg

Aktiviteter sykkelbane

Sommer

Styret

Anskaffelse og utbreding av utstyr

– Spinningsykler

– Video/musikk-anlegg

– Utvide Spinn-loftet

Hele året

 Styret

Inntektsbringende tiltak

– Dugnad
– Tirsdagsball
– Spinning

Hele året

Styret