Nyhetsoversikt

Handlingsplan

Formål og hovedmålsetting

Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med langrenn.

Verdier

Verdiene til Ålen il, STA – ”spenstig, trygt, artugt”, er førende for skigruppas satsing og aktivitet. Verdiene skal formidles og være en integrert del av virksomheten til skigruppa.

Organisering

Skigruppa er organisert med et styre som består av 6 medlemmer, leder, sekretær og 4 styremedlemmer. Styret skal stå for den daglige driften, gjennomføre handlingsplanen og forvalte økonomien innenfor budsjett.

Videre er det et sportslig utvalg som består av 3 medlemmer og 2 løperrepresentanter. Utvalget har ansvar for opplegg i forbindelse med treninger og sportslige samlinger.

Foreldreutvalg bestående av 3 medlemmer bistår styret i forbindelse med sosiale samlinger, inntektsbringende tiltak samt andre tiltak som utvalget mener er viktig for skigruppas arbeid.

Delmål

  1. Drive fysisk aktivitet med lek og moro.
  2. Være rettet mot allsidig idrett og friluftsliv.
  3. Drive aktivitet som foreldre og barn har lyst til å være med på.
  4. Alle skal kunne være med uansett nivå og målsetting, uten noen form for prestasjonskrav.
  5. Ha rene sosiale arrangementer som har til formål å skape et godt skimiljø.
  6. Deltakelse i lagets/nærområdets serierenn, delta i sonerenn/kretsrenn. Delta i Terra-cup, Midt Norsk, Hovedlandsrenn, Norges-cup og NM.
  7. Lære grunnleggende om ski og la barna utvikle dette etter eget ønske og ferdighet.

Årshjul 2017 skigruppa

Sportsplan 2017 skigruppa