Nyhetsoversikt

Årsmeldinger

Her kan du lese årsmeldinger for skigruppa:

2019:

Årsberetning 2019 Ski 

Resultatregnskap 2019 Ski 

Budsjett 2020 Ski

2018:

Skigruppa Årsberetning 2018

Skigruppa Årsmøteprotokoll 2019

Skigruppa Resultatregnskap 2018

Skigruppa Budsjett 2019

Skigruppa Årshjul 2019

2017:

Årsmelding Skigruppa 2017

Regnskap 2017 Skigruppa

Budsjett 2018 Skigruppa

Årshjul 2017 Skigruppa

Sportsplan 2018 Skigruppa

2016:

Årsmelding 2016 skigruppa

Styremøte 2 2017

Årshjul 2017 skigruppa

Resultatregnskap 2016 skigruppa

Budsjett 2017 skigruppa

Sportsplan 2017 skigruppa

2015:

Årsmelding 2015- Skigruppen

Resultatregnskap 2015-Skigruppen

Budsjett 2016-Skigruppen

Årshjul 2016-Skigruppen

Sportsplan 2016-Skigruppen

2014:

Årsmelding 2014 – Skigruppen

Budsjett 2015 – Skigruppen

Resultatregnskap 2014 – Skigruppen

Handlinsplan 2015 – Skigruppen

Sportsplan 2015 – Skigruppen

2013:

Årsmelding 2012 Skigruppa

Regnskap og balanse 2012 Skigr. fra Ålen regnskapskontor

Resultatregnskap 2011-2012 og Budsjett 2013 Skigruppa

2012:

Årsmelding for skigruppa i 2011

Resultat 2011 og budsjett 2012 i skigruppa

Noter til regnskap 2011 og budsjett 2012 i skigruppa

Sportsplan for 2012 i skigruppa

Handlingsplan 2012 for skigruppa

Materiell-liste 2011 for skigruppa

2011:

Årsmelding Skigruppa 2010

Regnskap Skigruppa 2010

2010:

Årsmelding skigruppa 2009