Nyhetsoversikt

Årsmeldinger

Her kan du lese årsmeldinger for orienteringsgruppa:

2019:

Årsberetning 2019 Orientering 

Budsjett 2020 Orientering 

Handlingsplan 2019 – 2022 orientering

2018:

Årsmelding 2018

Regnskap 2018 og budsjett 2019

Gjennomført sportsplan 2018

Gjennomført årshjul 2018

2016:

Årsmelding 2015

2015:

Årsmelding o-gruppa 2014

Resultatregnskap 2013-2014 og budsjett 2015

Handlingsplan – o-gruppa 2011 – 2014

Sportsplan 2014 o-gruppa

2014:

Årsmelding o-gruppa 2013

Resultatregnskap 2012-2013 og budsjett 2014

2013:

Årsmelding o-gruppa 2012

Resultatregnskap 2011-2012 og Budsjett 2013 O-gruppa

2012:

Årsmelding 2011 for orienteringsgruppa

Resultat 2011 og budsjett 2012 i orienteringsgruppa

2011:

Forslag til årsmøtet 2011

Årsmelding Orienteringsgruppa 2010

Regnskap Orienteringsgruppa 2010

Handlingsplan 2007-2010 Orienteringsgruppa

Sportsplan 2010 Orienteringsgruppa

2010:

Årsmelding orienteringsgruppa 2009