Nyhetsoversikt

Politiattest

PROSEDYRE:

1. Gruppelederne tar en status på sine ledere/trenere vedrørende politiattester en til to ganger pr år.

2. Hvis noen mangler politiattest, sender gruppeleder en oversikt på dette til politiansvarlig (PA) med følgende opplysninger:

– navn
– fødselsdato
– rolle

3. PA fyller ut en formålsbekreftelse og sender den/disse til gruppeleder som videresender til hver enkelt søker. Søker må legge ved formålsbekreftelsen på sin digitale søknad som finnes på: www.politi.no

4. PA sender informasjon til koordinator som fører oversikt over utfylte formålsbekreftelser for hver gruppe.

5. Koordinator er ansvarlig for at resultatet av søknaden blir dokumentert. Dvs. at attestene må forevises PA.

6. PA bekrefter godkjent søknad til koordinator, som dokumenterer dette i sin oversikt.

7. Ved manglende avkryssing i koordinators oversikt, følges dette opp av koordinator.

 

De som har sendt inn søknad, men som ikke foreviser godkjent attest innen rimelig tid, vil bli regnet som ikke godkjent. Gruppeleder må få beskjed om dette og ta dette opp med vedkommende.

NB! Idrettslaget skal ikke oppbevare attestene, bare krysse av for godkjent.

 

Ansvarlig for politiattest: Olav Grønli.