Nyhetsoversikt

Medlemskontingent

Inngangsbilletten for å være med på Ålen IL sine aktiviteter går gjennom medlemskap.

Satsene for 2019 er følgende:

Barn, t.o.m de som fyller 16 år i 2019 250 kr
Voksne, f.o.m. de som fyller 17 år i 2019 550 kr
Familiemedlemskap * 800 kr
Pensjonist, f.o.m de som fyller 67 år i 2019 250 kr
Student, som betaler studieavgift i 2019 250 kr

*  Familiemedlemskap; inklusive barn som fyller 20 år i 2019.

For tegning av nytt medlemskap – send Navn, Adresse,Fødselsdato og mobilnummer på e-post til alenidrettslag@outlook.com

Du kan også registrere deg og din familie på: www.minidrett.no der kan du selv ha oversikt på innmeldinger og utmeldinger som automatisk rettes i vårt system. Ved tilknytting av et nytt familiemedlem eller andre ting angående familiemedlemskap, må dette sendes skriftlig til idrettlagets e-post.

Alle henvendelser om medlemskapet eller medlemskontingenten, send e-post til alenidrettslag@outlook.com.

Betalingsinformasjon: Faktura vil kommune på registrerte e-post adresse som vedlegg og i MinIdrett. De som ikke har registrert e-post,vil faktura bli sendt til registrert adresse via posten.

Det betyr at du alltid mottar faktura, og du må alltid bruke KID-nummeret på mottatte faktura.

Har du ikke brukt MinIdrett før eller bruker det, må du huske å søke om medlemskap i Ålen idrettslag for å få betaling til medlemskontingent. Dette gjelder også endringer, utmelding  m.m. Gjør du ikke det vil ikke dine registreringer automatisk komme i vårt medlemsregister og du mottar heller ikke betalingmuligheter for medlemkontingent i minidrett.no.

Foreløpig har vi ikke mulighet til å produsere medlemskort, men navnet på medlemmet/ene står trykket på fakturaen du mottar.

De som bruker Min Idrett og har betalt medlemskontingenten, kan logge seg inn og trykke på medlemskap. På deres navn vil du ha mulighet til å skrive ut medlemskort som gjelder Ålen Idrettslag.

Medlemskapet i Ålen idrettslag gir deg en rekke økonomiske fordeler.

Les mer her

Under finner du noen av de vanligste spørsmål og svar. Det viktigste å huske er – Skal jeg delta på idrettslagets aktiviteter må jeg betale årets medlemskontingent.

 

Spørsmål: Må jeg være medlem for å delta på idrettslagets aktiviteter?

svar: Ja, skal du delta på idrettslagets aktiviteter, må du være medlem av Ålen idrettslag.

 

Spørsmål: Må jeg betale medlemskontingent for å være medlem?

Svar: Ja, for å være medlem må du betale medlemskontingent. I NIF-loven av 2011 står det klart at “Medlemskap i idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt”. Altså er du ikke å regne som medlem i et idrettslag før du har betalt medlemskontingenten.

 

Spørsmål: Jeg har fått purring og vil fortsette å være medlem. Hva gjør jeg?

Svar: Du betaler medlemskontingenten ved å benytte mottatte faktura fra Ålen idrettslag. Har du ikke mottatt noen faktura, kontakt oss på alenidrettslag@outlook.com

 

Spørsmål: Jeg har fått purring og vil ikke være medlem. Hva gjør jeg?

Svar: Send en skriftlig utmelding på e-post til alenidrettslag@outlook.com 

 

Spørsmål: Jeg har fått purring og vil fortsette å være medlem, men vil ikke betale. Hva gjør dere?

Svar: Fordi lovene til NIF krever at man betaler for medlemskapet vil idrettslaget måtte avslutte medlemskapet ditt.

Spørsmål: Jeg har mottatt faktura for medlemskontingent, men informasjonen og betalingsummen er feil- hva gjør jeg?

Svar: Du tar kontakt med Ålen idrettslag på e-post: alenidrettslag@outlook.com og endringene vil bli utført i medlemsarkivet og du vil motta en oppdatert faktura for medlemskontingent.