Nyhetsoversikt

Km godtgjørelse

Klikk her for å åpne skjema: KM godtgjørelse  (PDF); KM godtgjørelse (Excel)

NB! Før du fyller ut skjema, avklar med med egen gruppe om det ytes Km godtgjørelse eller ikke.

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Bilgodtgjorelse-kilometergodtgjorelse/