Nyhetsoversikt

Årsmelding 2009

Idrettsskolen for barn er et tilbud for barn mellom 4 og 9 år som er medlem av idrettslaget. Målsettingen for idrettsskolen er å stimulere allsidighet, det skal være lekbetont og samtidig en opplæring i grunnleggende motoriske ferdigheter.

Idrettsskolen 2009 ble arrangert i regi av Ålen idrettslag på tradisjonelt vis, uten vesentlige endringer fra foregående år.

Interessen for idrettsskolen er fremdeles bra, totalt deltok 57 barn. Dette er et noe mindre antall sammenlignet med tidligere år, noe som skyldes at antall elever på de aktuelle årstrinnene har gått ned.  Deltagelsen fra 4.trinn var nesten fraværende, kun 2 barn deltok.

Den minste gruppen (4/5-åringene) hadde samlinger annenhver mandag kl. 17.00, ialt seks samlinger. Instruktører var Kristin Bendos og Odd Magne Berg.

Etter siste samling var det avslutning med pølse,saft, klementiner og utdeling av diplomer.

De to eldste gruppene hadde treninger hver torsdag. De fire første treningen foregikk utendørs, og gruppene var da delt. 1. og 2.trinn kl. 17-18, og 3. – 4.trinn kl. 18-19.

Etter høstferien foregikk treningene i gymsalen, og grunnet «overbooket» tidsskjema i salen måtte gruppene slåes sammen. Dette ble gjennomført som en nødløsning, og var mulig ettersom antall barn var mindre enn foregående år. Men sammenslåingen anbefales ikke til gjentagelse, ettersom det er stor forskjell på modenhet på en 6-åring og en 9-åring!

Gruppene var innom særidrettene fotball, orientering, håndball og turn. Sykkel-og alpintgruppa og skigruppa hadde også ansvar for to samlinger hver, disse foregikk også i gymsalen. Skigruppa har tidligere år gjennomført sine samlinger i lysløypa, men grunnet snømangel, måtte de trekke inn.

Etter siste samling var det avslutning med pølser, saft, klementiner og utdeling av diplomer.

Kontingenten for å delta på idrettsskolen var i 2009 kr. 50,-

Idrettsskolen vil takke alle instruktører som stilte opp. En spesiell takk til Ivar Sivertsvoll som på kort varsel  sporty stilte opp som instruktør på de to første samlingene. Dette skyltes komunikasjonssvikt mellom arrangør og instruktører.

For idrettsskolen – Gudrun Sletten