Nyhetsoversikt

Basistrening

Hva er basistrening?

En enkel definisjon:
Basistrening er allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper som er grunnleggende for ferdighetsutvikling i ulike idretter.

Basistrening som grunnlag for prestasjonsutvikling må betraktes som både et konsept for trening og tanker for hvordan du kan utvikle deg optimalt som idrettsutøver. Basistrening er ikke en ny måte å trene på – ingen hokuspokus, men i basistrening setter man fokus på trening av grunnelementene i en langsiktig prestasjonsutvikling.

Hensikten med generell basistrening:

 1. Å ivareta en helhetlig utvikling av utøveren.
 2. Å bygge opp et generelt fysisk grunnlag hos utøvere og som setter dem i stand til å absorbere og tåle mye trening. Gjøre utøveren trent for å trene.
 3. Å ha en generell skadeforbyggende virkning.

Her er en beskrivelse av noe av det som har vært og vil bli innholdet i den kommende basistreningen:

 • SPENST-øvelser
 • Hurtighetsøvelser
 • Ulike basisstafetter
 • Grunnleggende styrkeøvelser av bein, hofteledsstrekkere, hofteleddsbøyere, buk og ryggmuskulatur og armer.
 • Ulike koordinasjonsøvelser og drilløvelser for eksempel krabbing og ulike ruller.
 • Balanseøvelser
 • Ulike parøvelser der utøverne er hverandres treningsapparater eller speiler hverandres bevegelser.
 • Bevegelighetsøvelser
 • Øvelser med bruk av apparater og utstyr, f.eks. ball – sandsekker – ringer – benker – ribbevegg – tau
 • Og mye-mye under TRYGGE forhold

Effekt:

Utøvere som bedriver basistreninger har lite skader og har god grunnleggende styrke, som igjen er nødvendig for god teknikk

Og tillegg skal vi ha det ARTUGT!!!

Erfaringer fra andre idretter:

Fotball har gjennom prosjektet spilleklar som er et program med basisøvelser som tar ca 20 minutter (forutsatt bruk minst 2 ganger i uken) vist at risikoen for alvorlige skader ble redusert med 45 prosent, og belastningsskader med 53 prosent, total skaderisiko ble redusert med 32 prosent.

http://www.ringblad.no/Rikssport/article3982773.ece

http://www.klokavskade.no/no/Prosjekter/144—SPILLEKLAR/

Topputøvere i langrenn uttaler at god basistrening har ført til en bedre teknikk ved at det blir mulig å holde mer riktige kroppsstillinger (bla Terese Johaug).

Håndball: Senter for idrettsskade forskning har vist at basistrening kan redusere faren for korsbåndskader. Toppklubber som bla Byåsen håndball elite gjennomfører basistreninger hele året. Dette både for å forebygge skader, for å øke den generelle prestasjonen i laget (for eksempel når spillerne skal stå imot i forsvar) og som grunnlag for god kastteknikk.