Nyhetsoversikt

Nytt fra turngruppa!!!

Turntreningene i 2012 vil fortsatt foregå i Haltdalen samfunnshus, men med noe endring i tidspunkter!! Da Haltdalen starter turntreninger for de yngste partiene nå etter jul, blir onsdag som treningskveld opptatt. Vi samler derfor alle våre barnepartier til trening på tirsdager, og tidspunktene blir følgende:

Kl. 17 – 18:  Jenter 6 – 9 år

Kl. 18 – 19: Gutter 6 – 9 år

Kl. 19 – 20: Jenter/gutter 10 – 12 år

Kl. 20 – 21: Jenter/gutter 13 år +

NB! For våre turnere som deltar på f.eks håndball, vil det bli «kollisjon» med treningstidspunkter på tirsdager. Et alternativ her er å delta på håndball til sesongen der er over, for så å hoppe over på turn igjen etter det. Trening av program til turnstevnet starter ikke før litt utpå nyåret, så dette skal ifølge trenerne gå greit!!

NB! Første treningskveld i 2012 blir tirsdag 10.januar!!!

Ungdomssturnstevne i Lensvika

 

Bodil og Ann Elinor

Turngruppa hadde med 2 turnere og 1 leder på årets ungdomsturnstevne som ble arrangert i Lensvika 18.-20.november. Ann Elinor J. Aasen og Bodil A. Riise deltok som turnere fra Ålen, mens Anette Hov deltok som trener og leder. Alle tre var godt fornøyde med arrangementet! 

Les hele saken – Ungdomssturnstevne i Lensvika

Ingen turntreninger i uke 48

Haltdalen samfunnshus er opptatt fram til torsdag 1.desember. Det betyr at ingen av turnpartiene kan ha trening i uke 48! Turntreningene går som normalt i uke 49!

Siste nytt fra turngruppa!

Til tross for stenging av Ålen samfunnshus, er alle barnepartier nå godt igang med høstens treninger.  Turngruppa i Haltdalen og styret i Haltdalen samfunnshus har vært svært samarbeidsvillige. Dette betyr at vi kan kjøre våre treningstilbud som planlagt før sesongstart, men med tilhold i Haltdalen samfunnshus istedet for i Ålen samfunnshus. Vi har også fått med oss det meste av turnutstyret vårt, og den nye airtracken er allerede blitt svært populær!

Samarbeidet med Haltdalen har resultert i at det eldste barnepartiet – mix jenter/gutter 13+ – kjører fellestreninger nå i høst. Felles treninger kan også bli et alternativ for de yngste partiene, men haltdalingene starter opp med treninger for disse partiene først på nyåret. Vi vil ha et nytt samarbeidsmøte med turngruppa i Haltdalen før jul og se på løsninger for etterjulssesongen! Fellestreninger er vi veldig positive til – artig for ungene med flere på samme parti, og mindre «slitasje» på trenerne når vi har flere å spille på! Kanskje noe å tenke på etter at hallen står ferdig også…?!

Fra uke 41 starter vi opp treningstilbud for voksne. Det blir felles dametrim/aerobic på tirsdager kl. 19.00 – 20.00 – første trening tirsdag 11.okt.2011. Vi har foreløpig ikke lyktes i å få trener fra Ålen, men fra turngruppa i Haltdalen vil Jorunn Ranøien stille som instruktør.  Dametrim med Berit Flagestad starter opp senere i høst – følg med på våre nettsider ifht oppstartsdato!

Turntreninger 2011/2012

I forbindelse med oppstart bygging av flerbrukshall, blir Ålen samfunnshus stengt fra ca. 20. september 2011 og fram til skolestart 2012. I denne perioden vil turngruppa hovedsaklig ha sine treninger i Haltdalen samfunnshus. Vi starter opp med treninger der onsdag 21. september – se under fane turn og treningstider for nærmere informasjon!   NB! Vi starter opp med gutteparti 6 – 12 år, men endelig inndeling av gutte-turnerne vil skje når vi har oversikt over hvor mange og hvilken alder det er på dem som blir med. Vi vil samarbeide tett med turngruppa i Haltdalen, slik at sammenslåing av turnpartier i Ålen og Haltdalen vil bli aktuelt!

Turngruppa snart klar for ny sesong!

Airtrack!

Turngruppa har investert i airtrack-matte som vi håper skal friste mange «gamle» og nye turnere til å ta fatt på en ny turnsesong! For å kunne starte opp et fullverdig tilbud i høst, trenger vi å få på plass flere trenere. Vi mangler fortsatt assistenttrener for partiet jenter 10-12 år, samt 2 trenere for guttepartiet! Vi oppfordrer spesielt menn/fedre til å melde sin interesse for guttepartiet. Guttene trener mye apparat, og nødvendig kursing m.m. vil bli gitt fra turngruppa.  De som kunne tenke seg å være trener i vinter – ta kontakt med formann i turngruppa, Sølvi Merete Gjære på tlf. 95 97 53 88.

Turnoppvisning under Ålen-dåggån

Ålens evigunge «Turndronning» – Berit Flagestad – bærer fanen og leder an på innmarsjen før oppvisninga starter

Årets turnstevne på Røros ble arrangert i pinsehelga. Stevnet «kolliderte» med konfirmasjon i Ålen, og av den grunn var det mange av våre turnere som ikke fikk deltatt i år. Derfor var vi veldig glade da vi fikk anledning til å vise fram turnprogrammene våre under Ålen-dåggån.  Vi fikk æren av å åpne aktiviteten på Moan-banen i forkant av årets grendaturnering i fotball, og store og små turnere syntes det var artig å få vist fram vinterens treningsresultat til så mange lokale publikummere.

Les hele saken – Turnoppvisning under Ålen-dåggån

Turnstevne på Røros 10.-12. juni

Årets stevnedeltakere fra Ålen samlet på trappa på Sangerhuset
22 turnere + trenere og ledere deltok på årets turnstevne på Røros. Vi bodde sentralt med overnatting i Sangerhuset.  Les hele saken – Turnstevne på Røros 10.-12. juni

Turnstevne på Røros 2011

I år skal vi til Røros, og datoen er 10 – 12. juni.  Pga konfirmasjon og pinsehelg, blir årets tropp fra Ålen noe mindre enn tidligere år. Totalt er vi 29 personer som skal på stevnet, derav 22 turnere og 7 trenere/ledere. Sjøl om vi i år er færre stevnedeltakere, satser vi på ei flott turnhelg sammen! Som en liten kompensasjon for dem som ikke får deltatt  på årets stevne, skal vi i tillegg ha oppvisning på Moan-banen under Ålen-dåggån! Les hele saken – Turnstevne på Røros 2011

Barnekretsturnstevne 2011

Nå har vi mottatt mer informasjon om årets barnekretsturnstevne på Røros 10.-12. juni 2011. Informasjonsskriv ble sendt med alle turnere fra turntrening i uke 12. Les hele saken – Barnekretsturnstevne 2011