Nyhetsoversikt

Årsmøtene i full gang – grp.styrene besatt!

Leder Annar Dragmyrhaug i valgkomitèen melder at de har funnet kandidater til alle vervene i de forskjellige gruppestyrene. Komitèen ser lyst på å fortsette arbeidet med å skaffe kandidater til AU etter ansettelse av adm.koordinator i laget. Noe som vil lette arbeidet til AU og styret betraktelig.

Tilrettelegger for ny leder i Ålen IL!

Siden styret ansatte Svend Olaf Olsen som administrator sist sommer, har det vært jobbet målbevisst med å tilrettelegge for en enklere hverdag for lederen og styret i Ålen IL.  Nye og mer brukervennlige hjemmesider er bygd opp, et nytt og mer automatisert medlemssystem er i ferd med å bygges opp, samarbeidsavtaler er reforhandlet og systematisert.  Etterhvert vil administratoren også ta over mer arbeidskrevende oppgaver innen økonomi og rapportering slik at AU og spesielt lederen kan bruke tiden sin til å lede og fronte laget utad! Det understrekes at ledervervet i Ålen IL er et frivillig verv som skal kunne utøves i tillegg til jobb, familie og andre interesser.

I 2010 budsjettet foreslåes det også å utvide stillingsandelen til administratoren noe.

Det avtroppende styret og valgkomiteen har stor tro på at dette vil gjøre det enklere å få på plass en ny leder.

Årsmøte i Ålen IL

Årsmøtet avholdes i restauranten, Ålen Samfunnshus, onsdag 10. februar 2010 kl 1900, Velkommen!

Sakspapirer er lagt ut under menyknappen Info/Årsmeldinger.

Nytt forslag pkt 5 d) med styrets innstilling er utlagt under årsmeldinger. Gjelder skisatsing på seniornivå.

Papirutskrift av årsmøtedokumentene ligger til gjennomsyn på Coop Ålen og i kommunen (biblioteket og resepsjonen).

Gruppenes fullstendige årsmeldinger, handlingsplaner og ev sportsplaner finner du under de enkelte menyknappene.