Nyhetsoversikt

Medlemskontingent 2019 – Ålen idrettslag

Fra mandag 7 januar blir medlemskontingent 2019 sendt ut fortløpende via e-post. For de som enda ikke har registrert e-post adresse i vårt medlemsystem, vil motta medlemskontingent i posten og tar noe lengre tid.

Ålen idrettslag oppfordrer alle til å ha registrert e-post adresse i vårt system, da vi ønsker å gå bort fra utsendelser via posten.

Er ikke medlemskontingent mottatt innen 1 uke fra utsendelsedato, kan det være feil i systemet, feil registrert e-post adresse o.l.  Du kan da ta kontakt på e-post: alenidrettslag@outlook.com så hjelper vi deg.

Purring på medlemskontingent 2018 vil også bli sendt ut dersom denne ikke er betalt!

Vedtatte satser ( årsmøte mars 2018) for medlemskontingent 2019 og viktig informasjon med mer får du ved å trykke på linken: http://www.alenil.no/om/medlemskontingent/

HUSK!! ALLE MÅ BETALE MED MOTTATTE KID NUMMER PÅ FAKTURA!!!

 

Innkalling til Årsmøte i Ålen IL

Les her: Innkalling til årsmøte i Ålen IL 2018

Ikke mottatt medlemkontingent 2018?

Det er fortsatt mange medlemmer som ikke har betalt medlemkontingent 2018.

Er du medlem av Ålen idrettslag men ikke har mottatt medlemkontingent 2018, eller har mottatt medlemkontingent med feil eller mangler?

Vennligst ta kontakt på e-post: alenidrettslag@outlook.com så hjelper vi deg.

Vi er avhengig av din informasjon!

 

Løsning på parkeringsplass Holden Skistadion

Ålen IL, Turforeningen, representant for setervegen og Holtålen kommune hadde tirsdagskveld 09.01.17 ett møte angående drift av parkeringsplassen ved anlegget.

Ålen IL som eier av anlegget har garantert penger til brøyting, mot at de 2 største brukerne Turforeningen og Ålen IL Ski gruppa lager en driftsavtale seg imellom på gjennomføringen av vinter vedlikeholdet 2018. Vi snakker da om parkeringsvakter.

Tilbudet for 2018 sesongen vil i første omgang bestå av brøytet parkering hver helg og de dagene det avholdes konkurranse ved anlegget. Brukere kan dessverre ikke forvente  brøyting i midtuken, men vi jobber med løsninger for å dekke opp vinter og påske feriene.

Ålen IL og Turforeningen vil om kort tid sette seg ned for å utforme detaljene rundt avtalen, men hoved trekkene er:

P-avgift for indekking av brøyte kostnader, der Turforeningen har tatt på seg å videreføre ordningen de har etablert i dag med VIPPS og at Ålen IL tar over dette før neste sesong.

Det skiltes på Parkeringen om betalingsordningen for dag /årskort, kontrollgebyr og kontakt telefon nummer, slik at de som ikke får til å gjøre opp med VIPPS har mulighet til å gjøre dette etter nærmere avtale.

Prisene er antydet til 40,-/ dags og 4-500,- Sesongkort.

Ålen IL Skigruppa og Turforeningen vil fordele «P-vaktene» seg imellom for å sikre inndekningen.

Ålen IL håper at vi allerede neste sesong har en avtale på å holde parkeringen oppe hele vinteren og kanskje drevet av noen lokaleaktører, lik «fjellheim» modellen.

 Vi beklager over for brukere at vi er nødt til å dekke inn brøytingen med avgift, men dette er ene og alene for at Ski /tur foreningen trenger sine tildelte midler for å opprettholde dette fantastiske løypenettet og ikke på varierende kostnader knyttet til brøyting.

Samtidig ønsker Ålen IL å takke kommunen for samarbeidet rundt skianlegget og parkeringen og har blitt enige om at det nå er riktig tidspunkt for også overføre festekontrakten til Idrettslaget, slik intensjonene opprinnelig var tiltenkt.

Det må legges til at det har vært helt avgjørende at kommunen har avlastet Idrettslaget med administreringen av festeavgift og brøyting, for at både Turforeningen og Idrettslaget kunne ha fokusert på sine kjerneområder som løype produksjon. 

Det rettes også en stor takk til Turforeningen som var raske med å etablere brøyte tiltak slik at vi kunne opprette dette tilbudet.

Nok ett meget godt eksempel på hvordan dugnadsånd slår inn, når systemene glipper.

 

Til alle brukere, håper dere koser dere i våre tilbud.

Ålen IL

Leder Frank Mikkelsen

Utsendelse av medlemkontingent 2018

På grunn av noen tekniske utskrivings feil/mangler, blir det en forsinkelse med utsendelse av medlemskontingent 2018 i papirform.

Om det haster å få betalt medlemskontingenten, vennligst ta kontakt på e-post: alnidrettslag@outlook.com eller ring Administrator Monica Stølhaug på mobil: 92855783 (hverdager mellom kl. 09.00-14.00)

Så skal det bli en løsning!

Ålen Idrettslag

Purring medlemskontingent 2017

Det er fortsatt ikke alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2017. Idag sendes det ut via posten en purring for de som ikke har registrert E-post adresse.

De som har registrert E-post adresse har fått purring på e-post.

Hvis faktura ikke stemmer, ikke mottatt faktura for 2017 eller har andre opplysninger- vennligst ta kontakt på e-post: alenidrettslag@outlook.com eller ring Administrator Monica Stølhaug på mobil: 92 85 57 83.

Det er veldig viktig at idrettslaget har riktig informasjon om hvert enkelt medlem for å forhindre feil år etter år!

Takk for hjelpen!

Ferieavvikling!

 

Sommerferien nærmer seg og som Administrator i Ålen IL- Monica Stølhaug, tar jeg nå sommerferie.

Uke 27 vil jeg kun kommunisere via E-post.  alenidrettslag@outlook.com

Uke 28-30 (10-30 juli) har jeg sommerferie og vil ikke være tilgjengelig.

Skulle det være noe som haster, finner du kontakt informasjon her:

http://www.alenil.no/om/om-alen-idrettslag/

God Sommer til dere Alle!

 

Ny klubbdrakt!

Da ikke alle har fått med seg dette, gir vi våre medlemmer ny informasjon om idrettslagets oppdaterte klubbdrakt. Informasjon om dette finner dere her:http://www.alenil.no/om/medlemsfordeler/klubbdrakten/

Innkalling til Årsmøte i Ålen IL

Her kan du lese Innkalling til Årsmøte i Ålen IL 2017

Saksdokumenter til Årsmøte 2016 er publisert

Saksdokumenter med vedlegg til Årsmøte Ålen IL tirsdag 15.03.2016:

Dokumenter finner du under menyknappen INFO – ÅRSMELDINGER.

Eller hurtiglink: HER