Nyhetsoversikt

Keepertrening!

Fotballgruppa har jobbet flere år for å få til keepertreninger! Nå har Arild Hilmo startet med treninger for aldersgruppa 12-16. Det vil i første omgang bli en trening pr.uke, eller etter avtale med de enkelte lag og Arild. Arild er trener 1 og har gått keeperutviklingskurs. Ta kontakt med Arild for nermere info! arild.hilmo@gauldalen.no

Fotballen i gang!

Endelig er sesongen i gang! De altersbestemte laga er i gang med sine kamper!  For første gang på flere år stiller vi med et damelag i seniorklassen! Stammen i dette laget er hentet fra de gode jentelagene vi har hatt de siste åra. Vi mangler fortsatt  folk i støtteapparatet til noen av laga,og det er en utfordring å få dette på plass! I år har vi ikke klart å stille eget gutter 16 lag og heller ikke eget senior herrer lag! Gutter 16 har fått til en løsning med samarbeidslag med Brekken og seniorlaget har i år et samarbeidslag med Glåmos. I disse dager sluttføres en samarbeidsavtale med Haltdalen il. Banesituasjonen er kritisk nå i vår,men det vil gå kamper på Kirkhusmoen frem til ca 20 mai. Etter dette tar anleggsmaskinene over og vi har håp om at kunstgresset er klart til høstsesongen!

MINNER OM BARNEFOTBALLKVELD!

Husk barnefotballkveld onsdag 11 mai kl.17.30 på Kirkhusmoen! Alle som har interesse for barnefotball bør møte! Påmelding til lars.morten.sivertsvold@gauldalen.no i løpet av mandag kveld!

Treningstider fotball

Treningstider oppdatert!

Vårdugnad på Moanbanen

Det blir dugnad på Moanbanen tirsdag 3. mai kl. 18:00.
Ta med rive og godt vær.

Mini- og Mikrolag på plass

Etter et kort og effektivt møte i kveld, tirsdag 26. april, er MINI- og MIKRO- lagene satt opp med spillere, trenere og lagledere.

Minilag: Trykk HER

Mikrolag: Trykk HER

(Lagene ligger under /Fotball/Minifotball)

Treninger starter mandag 2. mai. Nærmere info fås fra trener/ lagleder.

Evt. spørsmål rettes til Håvard Mølmann på telefon 414 48 743

Barnefotballkveld!

Til alle trenere og foreldre i barne og ungdomsfotballen!

Vi prøver igjen med barnefotballkveld! Vi får besøk fra fotballkretsen og vi vil få en teoritime,samt en praksisøft etterpå.

Dette går på hvordan du skal lede barna gjennom en treningsøft.Også om hvordan man organiserer og leder god aktivitet på trening og i kamp, samt hvordan differensiering og jevnbyrdighet er sentrale virkemidler for styrke fotballopplevelsene til barn ytterligere. Dette er høyaktuelle tema!

Klubbhuset Kirkhusmoen onsdag 11 mai kl.18.00-21.30

Påmelding til lars.morten.sivertsvold@gauldalen.no innen 9 mai.

Bestilling av fotballshortser og strømper.

De som trenger shortser og strømper kan bestille dette igjennom
fotballgruppa ved å kontakte Ann Bente på tlf 93020892 eller mail til
ove.d@start.no
Prisen er ikke fastsatt ennå, men ca: Shorts kr 170 og strømper kr 70.
Alle spiller skal ha hvite shortser og strømper, da dette er lagets farge.

OPPDATERTE TRENINGSTIDER FOTBALL!

Treningstider er oppdatert.

Malmplassen benyttes og det oppfordres til fleksibilitet for å få plass til alle!

Om det er noen som har fått feil tider eller ønsker andre tider gi beskjed!

Storsjø-cupen 2011

Da er påmeldingsfristen til Storsjøcupen gått ut, og det er pr.31.mars. 46 påmeldte spillere. Mangler da som dere skjønner noen, så meld dere på snarest dere som skal være med.

Deltageravgifta er 1250,- kr til konto nr.4280 1356863.

Håper ellers at loddsalget går bra. Hver spiller har fått med seg ei loddbok hjem ( ei loddbok pr. fam. ved flere spillere) som skal leveres Kaffekråa innen onsdag 13.april. Trekning påfølgende kveld!! Ellers jobber en foreldrekontakt for hvert lag for å få på plass ledere til Storsjøcup – uka. Det må noen ledere på plass for å få dette til. Del gjerne uka i to, slik at en fordeler litt ansvar…

Ser ut til at vi også i år får ligge på Østbergskolan. Det er muligheter for plassering av vogner og telt der, men ingen reservasjon. Først til mølla…

Det jobbes med å få på plass en dugnad til, slik at vi får dekt buss og deltageravgift for ledere og trenere.

Ellers ligger det mye god info ute om Storsjø cupen på:

www.storsjøcupen.se

May Karin  Engesvold