Nyhetsoversikt

Sportsplan

INNLEDNING

Sportsplanen skal være et arbeidsverktøy for spillere, trenere og ledere for å skape et trygt og samtidig artugt/utfordrende treningsmiljø. Som mål skal dette sikre den sportslige og sosiale utviklingen. Planen skal bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet vi driver i gruppa. Vi ønsker å gi barn og unge i Ålen et tilbud om å spille håndball i et Spenstig, Trygt og Artugt miljø, i tråd med MOTs visjon om et varmere og tryggere oppvekstmiljø. Videre vil vi fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Sportsplanen skal også gi foreldrene ledetråder for hvordan treningsarbeidet med barn og unge foregår. Årsrapporten fra det enkelte lag skal ta utgangspunkt i sportsplanen for å se om målene er nådd.

Aktivitetsnivået i klassene under 12 år skal ikke være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsgrener, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norges Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårsidrett for barn under 12 år. I aldersklassene til og med 12 år, har alle rett til å spille like mye, og topping av lagene aksepteres ikke.

MINIHÅNDBALL FOR 7/8-ÅRINGER

 • Kvalifiserte trenere som kan enkle håndballregler.
 • Trene oktober-mars i egne håndballtreninger.
 • Delta på 3 minihåndballturneringer, samt en stor avslutningsturnering.
 • Ha det moro med ballaktiviteter.
 • Forskjellsbehandling av spillere skal ikke forekomme.
 • Alle skal rotere på spilleplassene. Variasjon på alle.
 • Alle skal prøve å skyte på mål under kamp.
 • Tydelige voksne som veileder ungene, ikke dømmer.

10-ÅRSAKTIVITET FOR BÅDE JENTER OG GUTTER:

 • Kvalifiserte trenere som kan grunnleggende håndballregler.
 • Trening 1,5 time pr uke fra månedsskifte september/oktober til serien er ferdig.
 • Delta på seriespill oppsatt av håndballkretsen.
 • Vekt på allsidig fysisk aktivitet, ballbehandling og tekniske ferdigheter skal gi utviklingsmuligheter for alle spillere, men med hovedvekt på et godt miljø i laget.
 • Forskjellsbehandling skal ikke forekomme.
 • Konkurransemomentet er fortsatt underordnet. Variasjon på alle.
 • Alle skal få mulighet til å skyte på mål under kamp.
 • Tydelige voksne som veileder spillerne og gjør dem trygge.
 • Felles avslutning lokalt.
 • Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.

JENTER/GUTTER 12:

 • To treninger pr uke. Oppstart ca 15.september.
 • Rene jente-/guttelag.
 • Ha et tilbud til alle.
 • Vurdere to lag ved mange spillere.
 • Delta i kampoppsett etter terminlisten.
 • Delta på en cup som sesongavslutning.
 • Minimum en trener og en oppmann pr. lag.
 • Lekbetont trening.
 • Trener gjennomgår kurs: Trener 1 eller lignende.
 • Fokusere på regler og spilleforståelse.
 • Trener bestemmer plassering på banen, slik at alle får prøve alle posisjoner med mest mulig lik spilletid gjennom sesongen.
 • Ikke talentskille eller topping av lag.
 • Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.

JENTER 14:

 • Kvalifiserte trenere helst med Trener 1 kurs eller lignende kompetanse.
 • Trenere som er villig til å følge oppsatte kurs i regionen.
 • Spillermøte før sesongstart, avklare forventninger. Presentasjon av sportsplan.
 • Trening to ganger i uka gjennom hele sesongen fra september til april.
 • Spiller serie i regionen tilrettelagt av NHF Midt-Norge.
 • Delta på cup om våren som sesongavslutning.
 • Delta på sluttspill for avdelingsvinnere og –toere om aktuelt
 • Fokusere på regler og spilleforståelse.
 • Treningsoppmøte/innsats er retningsgivende for laguttak.
 • Alle skal få starte kamper i løpet av sesongen.
 • Alle skal på banen i løpet av kampen.
 • Gjennom trivsel skape et positivt håndballmiljø.
 • Gjennom sesongen innføre faste spilleplasser, men laget trenger også ”poteter”.
 • Helhetlig tenking – alle har talent. Laget er avhengig av alle.
 • Håndballtreninger skal ikke skulkes for andre aktiviteter. Laget fungerer ikke uten alle tilstedet. Varsle trenerne om du ikke kommer.
 • Viktig med kommunikasjon mellom trenere og spillere. Uenigheter løses innad i laget.
 • Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.

JENTER 16:

 • Kvalifiserte trenere helst med Trener 1 kurs eller lignende kompetanse.
 • Trenere som er villig til å følge oppsatte kurs i regionen.
 • Spillermøte før sesongstart, avklare forventninger. Presentasjon av sportsplan.
 • Trening minst to ganger i uka gjennom hele sesongen fra september til april.
 • Spiller serie i regionen tilrettelagt av NHF Midt-Norge.
 • Delta på cup om våren som sesongavslutning.
 • Fokusere på regler og spilleforståelse.
 • Håndballtreninger skal ikke skulkes for andre aktiviteter. Laget fungerer ikke uten alle tilstedet. Varsle trenerne om du ikke kommer.
 • Treningsoppmøte/innsats er retningsgivende for laguttak.
 • Gjennom trivsel skape et positivt håndballmiljø.
 • Viktig med kommunikasjon mellom trenere og spillere. Uenigheter løses innad i laget.
 • Alle holder shorts, strømper, sko og overtrekksdress i lagets farger.
 • Ha fokus på å rekruttere kampveiledere og dommere i denne aldersgruppen

TRENERE:

 • Drive fornuftig aktivitet ut fra spillernes alder og nivå. Tenke helhetlig.
 • Forplikte seg til å fullføre sesongen sammen med laget og møte forberedt til trening
 • Tenke langsiktig og ta vare på alle spillerne.
 • Styrke spillernes selvtillit.
 • Tilrettelegge for allsidig og variert håndballtrening som utvikler koordinasjon og ferdigheter.
 • Drive lekpreget for de yngste og gi positive mestringsopplevelser som stimulerer til langvarig motivasjon for håndball.
 • Skape et Spenstig, Trygt og Artugt håndballmiljø.
 • Utvikle spillernes/foreldrenes holdninger til både trening og dugnad for klubben.
 • Delta sammen med spillerne i seriekamper, på cup og eventuelt sluttspill.
 • Få tilbud om kurs i førstehjelp/idrettsskader.

SPILLERE:

 • Utvikle gode tekniske og taktiske ferdigheter.
 • Bygge positiv idrettsfølelse.
 • Skape gode holdninger til trening over tid.
 • Vise respekt for lagkamerater, trenere, oppmenn og motstandere.
 • Positiv innstilling til dugnader.

OPPMANN:

 • Ta vare på lagets utstyr og materiell etter sesongslutt, og levere til styret.
 • Ajourholde laglister, og gi beskjed til styret ved endringer.
 • Påse at spillerne har gyldig lisens, i samarbeid med styret.
 • Ta imot egenandel ved bruk av buss
 • Ordne med vester ved draktlikhet.
 • Holde motstander, dommer, baneeier og krets orientert om eventuelle endringer som berører kampen (i samarbeid med styret).
 • Utarbeide årsrapport etter endt sesong.
 • Delta sammen med spillerne på cup, sluttspill og seriekamper.

FORELDREVETTREGLER SATT AV HÅNDBALLFORBUNDET:

 • Møt opp på trening og kamper – barna ønsker det
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
 • Gi oppmuntring i både medgang og motgang – ikke gi kritikk
 • Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap
 • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser
 • Respekter lagleders bruk av spillere
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp

Husk at det er barnet ditt som spiller håndball – ikke du