Nyhetsoversikt

Oppgaver

2009-2010:

Oppgave Beskrivelse av oppgave Tidspunkt for gjennomføring Ansvarlig
10-årsaktivitet Treninger 1 gang per uke for 9-10 åringene i Ålen Samfunnshus. September/oktober – midten av februar Margrethe, Solveig ok
Det arrangeres 4 turneringer hver sesong i Røroshallen, og målet er å delta på alle. November, desember, januar og februar
Minihåndball Treninger for mini minst 4 ganger før første turnering, og fortsette med treninger til andre turnering er overstått. Oktober-januar/februar Margrethe, Solveig ok
Det arrangeres 2 turneringer i Røroshallen og målet er å delta på begge. Stille med kampveiledere på disse turneringene. November, januar
Idrettsskole for barn Stille med 4 trenere/ledere til 2 kvelder med idrettsskole à 2 timer. Personene må være klar i august/september. Oktober 2009 Margrethe ok
Sportslige arrangement Invitere lag fra fjellregionen til 10-års aktivitetsdag i Røroshallen, ordne kampoppsett og stille med dommere, kiosk-komitè, sekretariat og billettør. Ordne med vekselpenger. Februar 2010 Solveig
Invitere lag fra fjellregionen til minihåndballturnering i Røroshallen, ordne kampoppsett og stille med kiosk-komitè, sekretariat og billettør, samt kampveiledere fra Ålen. Ordne med vekselpenger. Ikke aktuelt denne sesongen
Serielag Påmelding av lag som skal spille serie må skje før 1.mai til Norges håndballforbund Midt-Norge. April 2009 Tore Ok
Trening to ganger hver uke, en i Ålen Samfunnshus og en i Røroshallen. September-april Marit Ok
Delta i regional serie satt opp av kretsen. September/oktober- mars Ok
Lisensbetaling og -kontroll av spillere fra 12 år. Før første kamp Ok
Gå i gjennom terminlisteforslag og kom med endringsforslag om nødvendig. Juli/august 2009 Marit/ Margrethe Ok
Delta på eventuelt sluttspill for avdelingsvinnerne J14. April 2009 Trener/ Marit Stene Ok
Stille med sekretariat, billettør og kiosk-komitè ved seriearrangement. Datoer settes opp av kretsen. Ta ut kamprapporter. Ordne med vekselpenger. Hele sesongen Solveig-Komite

Lillian-Kamrapport-veksel

Tore-Resultat rapportering

Sesongavslutning Delta på Steinkjercup med serielagene. April 2009 Styret Ok
Arrangere en avslutning lokalt for 10-åringene. Februar 2009 Ok
Utdanning og anskaffelse av trenere Følge opp de jentene som har begynt på dommerutdanning. Skolere trenere og dommere. Gjennom hele sesongen Marit/Tore
Skaffe trenere til neste sesong for alle lag. April-mai 2009 Marit Ok
Anskaffelse av utstyr Kjøp av nye spillertrøyer i lagsfargen. Innkjøp av nye håndballer for videresalg til spillerne. Før seriestart 2009/2010 OK
Inntektsbringende arrangement Bestille og selge pålagte lodd fra håndballforbundet. Oktober- mars 2009/2010 Lillian OK
Dansegalla i samarbeid med Røros, Brekken og Glåmos. Januar 2009 Marit OK
Arrangere 4 kakelotteri på Coop Ålen. Hele året 2009 Ella
Kaffesalg 17.mai i Ålen Samfunnshus. Mai 2009 Tore/ Marit/ Solveig Ok
Sonemøter

Styremøter

Delta på sonemøter i regi av håndballforbundet Region Midt-Norge. Januar, april, mai, august, oktober, desember Styret

Tore/ Margrethe

ok
Være representert på styremøter i Ålen IL
Dommerpåmelding Dommere fra klubben må meldes til kretsen. 1-2 serielag minst en dommer. 3-5 serielag minst 2 dommere. 30.april 2009 Marit Ok
Regnskap Holde kontakt med regnskapskontoret og påse at budsjettet holdes. Hele året Lillian OK
Sportsplan Arbeidsverktøy for fremtidig styre og trenere. Hele året Leder
Foreldremøte Informasjon om trenere, valg av oppmenn, gjennomgang av sportsplan og forventningsavklaring. Før sesongstart 2009/2010 Hele styret Ok
Evalueringsmøte Avholde evalueringsmøte midt i sesongen og etter endt sesong for å få unna årsrapporter fra lagene og holde kontakt med foreldrene. Januar og mai 2009 Styret
Halvårsmøte Gammelt styret sitter til halvårsmøte er avholdt. Håndballsesongen skal her oppsummeres i etterkant av serieavslutning/cupdeltagelse.

Avslutning med gaveoverrekkelse for avgåtte styremedlemmer og trenere for alle lag, samt dommere.

Mai 2009 Gammelt og nytt styre ok