Nyhetsoversikt

Handlingsplan

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2011-2012

Handlingsplan 2010-2011

Formål og hovedmålsetting:

Håndballgruppas formål er å ha et tilbud om håndball som idrettsaktivitet for barn og unge i Holtålen. Vi ønsker å drive aktiviteten med utgangspunkt i glede, mestring, lagfølelse, helse og trivsel. Vi ønsker i tillegg å fremme interessen for håndball generelt hos barn, ungdom og voksne i Holtålen. Hovedmålsettingen er å gi medlemmer i idrettslaget et spenstig, trygt og artugt håndballtilbud tilpasset riktig aldersgruppe, for derigjennom å øke aktiviteten i håndballmiljøet.

Organisering:

Håndballgruppa ledes av et styre som består av 6 personer. Leder velges for ett år på gruppas årsmøte. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Styret fordeler oppgaver og ansvarsområder for den enkelte styremedlem. Styret skaffer trenere, som får et selvstendig ansvar for aktiviteten i sitt lag i henhold til sportsplanen for den enkelte aldersgruppe. Styret skal stå for den daglige driften, gjennomføre handlingsplanen og forvalte økonomien innenfor vedtatt budsjett.

Delmål for perioden:

  1. Kunne stille med minst 1 lag i serie – fra 11-12 år og oppover.
  2. Tilby håndballaktiviteter for aldersgruppa 8 – 10 år.
  3. Bidra til å fullføre utdanningen av dommere som ble påbegynt i 2004, og rekruttere nye dommere.
  4. Følge opp trenere, og rekruttere nye.
  5. Ha en økonomi som gjør at vi kan opprettholde aktiviteten på minst samme nivå som i 2008.
  6. Det skal være artugt å være medlem av håndballgruppa.