Nyhetsoversikt

Årsmeldinger

Her kan du lese årsmeldinger for håndballgruppa:

2019:

Ålen IL Håndball – Årsberetning 2019

Ålen IL Håndball – Regnskap 2019, Budsjett 2020

Ålen IL Håndball – Utført handlingsplan 2019

Ålen IL Håndball – Sportsplan håndball 2020

2018:

Ålen IL Håndballgruppa – Årsberetning 2018 ny

Ålen IL Håndballgruppa – Regnskap 2018 og budsjett 2019

Ålen IL Håndballgruppa – Utført handlingsplan 2018 ny

Ålen IL Håndballgruppa – Handlingsplan 2019 ny

Ålen IL Håndballgruppa – Sportsplan 2019

2017:

Ålen IL Håndballgruppa Årsberetning 2017

Ålen Il Håndballgruppa Regnskap 2017

Ålen IL Håndballgruppa budsjett 2018

2016:

ÅRSBERETNING 2016 21.2

Regnskap og budsjett

2015:

Årsmelding-2015-Håndballgruppen

Regnskap-2015-og-budsjett-2016- Håndballgruppen

Handlingsplan-for-håndballgruppen-2015-2016

2014:

Årsmelding 2014 Håndballgruppen

Resultatregnskap 2014 og Budsjett 2015 – Håndballgruppen

Handlingsplan for Håndballgruppa 2014 2015

Sportsplan – Håndballgruppen

2013:

Årsmelding 2012 Håndballgruppa

Budsjett 2013 Håndballgrupa

Resultatregnskap og Balanse 2012 Håndballgr. fra Ålen regnskapskontor

Resultatregnskap 2011- 2012 og Budsjett 2013 Håndballgruppa

2012:

Årsmelding 2011 m/ handlings- og sportsplan i håndballgruppa

Regnskap 2011 og budsjett 2012 i håndballgruppa

Referat årsmøte 2012 i håndballgruppa

2011:

Årsmelding 2010 Håndballgruppa

Regnskap Håndballgruppa 2010

Handlingsplan 2011-2012

Handlingsplan 2010-2011

2010:

Årsmelding håndballgruppa 2009