Nyhetsoversikt

Årsmeldinger

Her kan du lese årsmeldinger for Freeskigruppa:

2019:

Ålen-Freeski-Årsmelding-2019 

Ålen-Freeski-Referat-fra-Årsmøte-2020 

Ålen-Freeski-Saksliste-Årsmøte-2020

Resultat regnskap 2019 Freeski 

Budsjett Årlig 2020 Freeski

2018: 

Freeski Årsberetning 2018

Freeski Referat fra årsmøte 2018

Freeski Saksliste til årsmøte 2018

Freeski Resultat Regnskap 2018

Freeski Handlingsplan 2018

Freeski Budsjett 2019

2017:

Ålen Freeski – Årsmelding 2017

Ålen Freeski – Referat fra Årsmøte 2018

Ålen Freeski – Saksliste Årsmøte 2018

Ålen IL Freeski – Regnskap 2017

Ålen Freeski – Budsjett 2018

Ålen Freeski – Anlegg- og Materiellliste 2017

Ålen Freeski – Handlingsplan 2018

2016:

Ålen IL Freeski – Årsmelding 2016

Ålen IL Freeski – Referat fra Årsmøte 02.03.2016

Ålen IL Freeski – Årsregnskap 2016

Ålen IL Freeski – Handlingsplan 2016

2015:

Freeski – Saksliste Årsmøte 02.03.2016

Freeski – Referat fra Årsmøte 02.03.2016

Freeski – Årsmelding 2015

Freeski – Resultatregnskap 2015

Freeski – Handlingsplan 2016

2013:

Ålen Alpint og Freestyle – Saksliste årsmøte

Ålen Alpint og Freestyle – Årsmelding

Ålen Alpint og Freestyle – Anlegg- og Materiell- liste

Ålen Alpint og Freestyle – Handlingsplan 2013

Ålen Alpint og Freestyle – Handlingsplan 2012

Ålen Alpint og Freestyle – BUDSJETT 2013 Hovedposter

Ålen Alpint og Freestyle – BUDSJETT 2013 Delposter

Ålen Alpint og Freestyle – Balanse pr. 31.12.2012 fra Ålen Regnskapskontor

Ålen Alpint og Freestyle – Regnskap pr. 31.12.2012 fra Ålen Regnskapskontor

Resultatregnskap 2011-2012 og Budsjett 2013 Alpint&Freestylegruppa