Nyhetsoversikt

Årsmeldinger

Her kan du lese årsmeldinger for fotballgruppa:

2019:

Årsmelding fotballgruppa 2019 Fotball 

Resultatregnskap 2019 Fotball 

hovedbok fotball ålen 2019  

Budsjett 2020 Fotball 

Handlings-plan 2020 Fotball

2018:

Fotball Årsberetning 2018

Fotball Resultatrapport 2018

Fotball Budsjett 2019

2015:

Sakliste årsmøtet i fotballgruppa 2015

Årsmelding 2014 – fotballgruppa

Regnskap 2014 – balanse – fotballgruppa

Regnskap 2014 – noter – fotballgruppa

Regnskap 2014 – resultat – fotballgruppa

Budsjett 2015 – fotballgruppa

 

2014:

Sakliste årsmøte 2014 – fotballgruppa

Årsmelding 2013 – fotballgruppa

Resultatregnskap 2013 – fotballgruppa

Resultatregnskap 2012-2013 + Budsjett 2013-2014

Budsjett 2014 – fotballgruppa

 

2013:

Årsmelding 2013 Fotballgruppa

Handlingsplan 2013 Fotballgruppa

Sportsplan 2013 Fotballgruppa

Balanse og Resultategnskap 2012 Fotballgruppa ( fra Ålen regnskapskontor)

Busjett 2013 Fotballgruppa

Resultatregnskap 2011-2012 og Budsjett 2013 Fotballgruppa

Resultatregnskap 2011-2012 og Budsjett 2013 Fotballgruppa

Årsmeldinger fra de enkelte fotballagene:
j12
g12
j14
g14
j16

2012:

Årsmelding 2011 for fotballgruppa

Resultatregnskap 2011 og budsjett 2012 i fotballgruppa

2011:

Årsmelding 2010 Fotballgruppa

Regnskap 2010 Fotballgruppa

2010:

Årmelding Fotballgruppa 2009