Nyhetsoversikt

Løsning på parkeringsplass Holden Skistadion

Ålen IL, Turforeningen, representant for setervegen og Holtålen kommune hadde tirsdagskveld 09.01.17 ett møte angående drift av parkeringsplassen ved anlegget.

Ålen IL som eier av anlegget har garantert penger til brøyting, mot at de 2 største brukerne Turforeningen og Ålen IL Ski gruppa lager en driftsavtale seg imellom på gjennomføringen av vinter vedlikeholdet 2018. Vi snakker da om parkeringsvakter.

Tilbudet for 2018 sesongen vil i første omgang bestå av brøytet parkering hver helg og de dagene det avholdes konkurranse ved anlegget. Brukere kan dessverre ikke forvente  brøyting i midtuken, men vi jobber med løsninger for å dekke opp vinter og påske feriene.

Ålen IL og Turforeningen vil om kort tid sette seg ned for å utforme detaljene rundt avtalen, men hoved trekkene er:

P-avgift for indekking av brøyte kostnader, der Turforeningen har tatt på seg å videreføre ordningen de har etablert i dag med VIPPS og at Ålen IL tar over dette før neste sesong.

Det skiltes på Parkeringen om betalingsordningen for dag /årskort, kontrollgebyr og kontakt telefon nummer, slik at de som ikke får til å gjøre opp med VIPPS har mulighet til å gjøre dette etter nærmere avtale.

Prisene er antydet til 40,-/ dags og 4-500,- Sesongkort.

Ålen IL Skigruppa og Turforeningen vil fordele «P-vaktene» seg imellom for å sikre inndekningen.

Ålen IL håper at vi allerede neste sesong har en avtale på å holde parkeringen oppe hele vinteren og kanskje drevet av noen lokaleaktører, lik «fjellheim» modellen.

 Vi beklager over for brukere at vi er nødt til å dekke inn brøytingen med avgift, men dette er ene og alene for at Ski /tur foreningen trenger sine tildelte midler for å opprettholde dette fantastiske løypenettet og ikke på varierende kostnader knyttet til brøyting.

Samtidig ønsker Ålen IL å takke kommunen for samarbeidet rundt skianlegget og parkeringen og har blitt enige om at det nå er riktig tidspunkt for også overføre festekontrakten til Idrettslaget, slik intensjonene opprinnelig var tiltenkt.

Det må legges til at det har vært helt avgjørende at kommunen har avlastet Idrettslaget med administreringen av festeavgift og brøyting, for at både Turforeningen og Idrettslaget kunne ha fokusert på sine kjerneområder som løype produksjon. 

Det rettes også en stor takk til Turforeningen som var raske med å etablere brøyte tiltak slik at vi kunne opprette dette tilbudet.

Nok ett meget godt eksempel på hvordan dugnadsånd slår inn, når systemene glipper.

 

Til alle brukere, håper dere koser dere i våre tilbud.

Ålen IL

Leder Frank Mikkelsen

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>