Nyhetsoversikt

Påmelding StorsjøCup 2013

Storsjøcup 1. – 6. juli 2013

I uke 27 er det også i år planlagt at Ålen il reiser til Østersund på Storsjøcup. Dette er et høydepunkt for mange av fotball-spillerne fra Ålen. Erfaringsmessig er dette sportslig og sosialt sett en flott cup! For å få oversikt over alle deltagere, trenger vi en påmelding med betaling slik at vi kan begynne å organisere og planlegge årets cup.

Årets A-kort koster i år 1375,-  B-kortet koster 500,-

Betales innen 1. april til konto: 4355 15 09398 (omregnet til svensk kurs blir det «noen kroner» til overs, dette går til buss)

Regner med at de fleste lag ønsker A-kort, dette får dere bli enige om innad i laget. Deltageravgiften på A-kortet dekker i tillegg til det sportslige, overnatting, måltider på skolen, cupbusser i Östersund og noen aktiviteter. Har bestilt overnatting på Østbergskolan. B-kortet dekker ikke overnatting og måltider, med det resterende. Alternativet her er felles campering, for eksempel på Løvstad med foreldre.

Det blir også i år arrangert dugnad(er), og et loddsalg. Loddsalget starter vi med snart, med trekning rundt 1. mai. Dette for å få dekt deltakeravgift for trenere og ledere i tillegg til 2 busser som frakter oss til Östersund. Blir sannsynligvis i år som i fjor en buss tilbake, da det erfaringsmessig er mange foreldre som kommer mot slutten av uka og tar med seg sine tilbake.

For at dette skal kunne gjennomføres må det selvfølgelig være med ledere/foreldre i tillegg til trenere. Hvor mange ledere hvert lag skal ha med seg er opp til dem. Det vil etter hvert bli oppnevnt en kontaktperson for hvert lag til å organiser og hjelpe oss i «Storsjøcupgruppa» med blant annet dette. Lederansvar i Östersund kan som tidligere år deles på av flere foreldre, men 1 -2 ledere pr. lag i tillegg til trener er ønskelig.

Mer informasjon om Storsjøcupen finnes på: www.storsjocupen.se

For Ålen il, fotballgruppa,

May Karin Engesvoll

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>