Nyhetsoversikt

Brev til de folkevalgte om flerbrukshall

Til de folkevalgte i Holtålen Kommune

Ålen IL har i mange år ventet på en avklaring i forhold til flerbrukshall i Holtålen kommune. Med våre 603 medlemmer vil vi være den største brukeren av hallen, og ser derfor med spenning og forventning frem til at endelig avgjørelse nå blir tatt.

Ålen IL ser det som naturlig at avgjørelsen blir positiv, spesielt med bakgrunn i at alle politiske partier i sine valgprogram har forpliktet seg til å stemme for en flerbrukshall i denne valgperioden.

Selv om det naturlig er håndballgruppa som i sin idrettsutøvelse vil legge størst beslag på hallens muligheter, vil en flerbrukshall også være et aktivum for de andre gruppene i laget.

Bare håndballgruppa, med lag fra aldersgruppen mellom 8-19 år, har ca 70 aktive spillere. De benytter i dag Røroshallen som treningsarena, og dette har medført langt færre treningstimer pr uke ( ca 2,5 t. ), enn det reelle behovet ( ca 12 t. ). Reiseavstanden medfører mer tid pr lag i kjøring tur/retur, enn selve treningsøkten.

Fortsatt trening i samfunnshuset er ingen god løsning, da den allerede er sprengt med aktiviteter, og i tillegg for liten til å kunne utvikle seg positivt på håndballbanen.

I løpet av året spilles det totalt over 40 hjemmekamper for jenter og gutter i serien for Ålen IL. I mangel av hall, avvikles disse også på Røros.

I håndballsesongen spilles det totalt over 40 hjemmekamper for jenter og gutter i serien for Ålen, og disse ”hjemmekampene” avvikles selvsagt på Røros. I tillegg til seriespill arrangeres mini- og 10-års turneringer.

Bare Håndballgruppa alene bruker i dag et sted mellom kr 40.000,- og 50.000,- i leieutgifter av gymsal og hall. En ny hall vil fremme økning av aktivitetsnivå og dermed også øke behovet for timeantall til leie.

Mange entusiastiske søsken, foreldre, besteforeldre og andre interesserte uteblir som ivrige tilskuere på grunn av lang reiseavstand til Røroshallen.

Ålen IL er et godt drevet idrettslag med god rekruttering og mange flotte prestasjoner. Derfor fikk Ålen IL en utmerkelse som beste klubb i 2008. Årsakene til dette er engasjerte foreldre, trenere og andre støtteressurser. For at denne positive utviklingen skal fortsette, er laget og bygda avhengig av at de ytre forholdene også legges til rette. Det er derfor Ålen IL nå er avhengig av en sårt tiltrengt hall.

En ny hall vil legge mindre beslag på unyttig tidsforbruk i f. m. reisevirksomhet. Dette vil frigjøre tid slik at trenere og ledere kan benytte mer tid sammen til idrettslig utfoldelse, både i treningssammenheng og i forbindelse med arrangement.

Det vil på sikt motivere flere unge til å engasjere seg i et positivt idrettslig miljø, både som utøvere, trenere og støtteapparat.

En hall blir et idrettslig samlingspunkt for hele kommunen. Dette vil naturlig også medføre at barn og ungdom fra Hessdalen, Haltdalen og Aunegrenda drastisk får redusert sitt tidsforbruk i forbindelse med trening og arrangement.

Det er gledelig at man nå har kommet frem til et skisseprosjekt med redusert romprogram som har et godt innhold og vil dekke alle behov.  Vi ser fram til en positiv politisk behandling, slik at innbyggerne i Holtålen og ikke minst ungdommen som driver med all slags idrett, får den hallen vi har ventet på i en årrekke.

Å fortsette som i dag, med knapphet på treningstider i Ålen Samfunnshus og unyttig bruk av reisetid til Røros, kan ikke være en  fremtidsrettet målsetting for Holtålen Kommune.

Ålen IL vil derfor på det sterkeste anmode om at Kommunestyret vedtar bygging av ny hall, som vil fremme idrettslig utvikling i tiden fremover.

Med vennlig hilsen

Ole A. Holden

Leder Ålen IL

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>