Nyhetsoversikt

Ekstraordinært årsmøte

Omorganisering i styringen av idrettslaget:

På det ekstraordinære årsmøtet 9. mars, ble idrettslagets organisasjonsplan gjennomgått og diskutert. Etter flere timers fruktbar meningsutveksling, ble årsmøtet enig om en ny framtidsrettet organisering av hovedstyret.

Antallet styremedlemmer reduseres, og driftsrelaterte oppgaver i styret skal holdes på et minimum. Den nye organisasjonsmodellen skal gjøre idrettslaget bedre i stand til å møte framtidens ledelsesutfordringer. Målet er at det skal bli enklere å rekruttere personer til de viktige vervene som medlem av hovedstyret i Ålen idrettslag. I tillegg har det ordinære årsmøtet vedtatt å tilby koordinator i idrettslaget en økt stillingsandel, som skal brukes til driftsrelaterte oppgaver.

Det kalles inn til nytt ekstraordinært årsmøte den 19. april klokken 20:00, der medlemmene skal ta stilling til disse forslagene til endring av vedtektene:

  • Arbeidsutvalget (AU) legges ned.
  • Hovedstyret reduseres fra 13 til 9 medlemmer.
  • Det nye styret vil bestå av en leder, lederne for de seks gruppene og to uavhengige styremedlemmer.
  • Leder skal velges av årsmøtet i idrettslaget.
  • Dersom årsmøtet ikke velger nestleder, skal hovedstyret selv velge en av medlemmene som nestleder.

Hovedpoenget er at idrettslaget skal bruke sine øverste tillitsvalgte på en bedre måte. De totale arbeidsoppgavene i hovedstyret reduseres ved å innføre nettbasert medlemsregister og fakturering, og nettbasert bookingsystem. Dette innfases i løpet av våren 2010. Dermed skal hovedstyret kunne bruke mer tid på stake ut kursen for et levende idrettslag.

Referat fra det ekstraordinære årsmøtet 9. mars vil bli lagt ut så snart det er ferdig. Sakspapirer til det nye ekstraordinære årsmøtet vil bli publisert på dette nettstedet så snart de er klare.

Alle idrettslagets medlemmer oppfordres til et krafttak for å få på plass et nytt hovedstyre, og en ny leder i Ålen IL!

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>