Nyhetsoversikt

Oppsummering av O-sesongen 2009

O-gruppa oppsummerer en lang og innholdsrik orienteringssesong i 2009.

Glade vinnere av gavekort for å ha deltatt på 4 løp eller mer i årets o-serie. Foran fv: Eskil Håpnes, Sindre Håpnes, Eline Mylius, Ella Gundersen, Ragnhild Aasen, John Arne Stenmo, Jonas Stenmo, Guri Vårhus. Bak fv. Kristin Dragmyrhaug (premieutdeler), Rannveig Mylius, Jostein Sletten, Sigrid Mylius, Ingeborg Aasen og Malena Gundersen.

O-LØP:

På 8 løp i den lokale O-serien har 110 ulike personer deltatt, med et gjennomsnitt på ca 40 løpere pr løp. 35 stk deltok på 4 løp eller mer, som var kravet til premie. I tillegg arrangerte vi Skoleprint i samarbeid med Hov skole med 65 deltakere på Hessdalskjølen i juni, samt at 13 stk. deltok på Nord-Østerdalsmesterskapet som ble arrangert under vårt eget NM på Øverhaugen 12.sept. På årets Fjellorientering deltok nesten 70 løpere fra Ålen. I tillegg har vi representert på KM, NØ-karusell-løp og Dølauka. NM-uka har naturlig nok vært en viktig aktivitet i årets sesong, noe som ble godt omtalt i forrige bygdablad. Som aktiviteter innen rekruttering arrangerte vi som vanlig Nybegynneropplæring to kvelder i april med 15 deltakere og Idrettskole (1-4 kl. ved Hov skole) to ettermiddager i oktober med ca 25 deltakere hver gang. Vi håper og tror at dette gir mersmak for de yngre til å delta videre.

SOMMERTRIM:

3800 noteringer på våre 9 sommertrimkasser er en merkbar nedgang ift. de to foregående år, noe vi tror skyldes et elendig vær i juli – september, samt at opplegget med DnBNOR-turen ble innstilt. Likevel var det i år ca. 800 ulike personer som noterte navnet på trimpostene. Ove Drøyvollsmo hadde flest noteringer totalt med 123. Men 37 voksne med over 20 noteringer og 9 unger med over 10 noteringer viser at mange av medlemmene i idrettslaget i bygda trimmer jevnlig, og bredden i antall deltakere på sommertrimmen er stor.

Ove Drøyvollsmo hadde flest noteringer totalt sett på de 9 sommertrimpostene.

De mest populære trimpostene i år er (noteringer) Rensjøen (762), Brenntælet (725) Rogne (617). I tillegg kom det et ”lavterskeltilbud” ifm. NM med trimbok ved mjølkerampa oppi Egga hvor det ble hele 700 noteringer på en måned tidlig i høst. Denne posten er også med i det nye Fysak-opplegget ”Kommunekampen” som Holtålen kommune er med på. (for info se www.kommunekampen.no.) Her er det lagt opp til elektronisk registrering, men vi vurderer i tillegg å legge opp ei vanlig trimbok i kassa og inkludere dette i neste års sommertrim.

TUR-ORIENTERING:

De 5 rundene med 5 poster på hver runde, som du kan ta når du vil, er fortsatt populært. I år deltok ca. 65 stk og det var som vanlig mange som klarte kravet til merker: 52 stk klarte gull, sølv eller bronsemerke, noen for første gang, mans andre er ”gamle travere”. 4 mottok i år 5 årsplatte mens Egil Engan og Eldbjørg Skjefte mottok 15 årsplatte. Gratulerer.

Fv: Eskil Håpnes og Sindre Håpnes er fine representanter for alle de ivrige deltakerne våre innen Tur-orientering, Her har de mottatt merke og diplom for innsatsen.

SESONGAVSLUTNING:

Orienteringssesongen 2009 ble avsluttet med premieutdeling i samfunnshuset søndag 1. November. I underkant av 50 personer møtte opp. O-sesongen ble oppsummert med ord og bilder fra de ulike løpene og arrangementene som har vært.  Det ble også utdeling av gavekort for de som hadde oppfylt kravene for antall o-løp, diplomer, merker og platter for deltagelse i turorientering og trekking av gavekort for de som hadde oppfylt kravene for antall turer i sommertrimmen.  Sosialt samvær med kaffe, kaker, saft og pølser ble det også tid til, og sist men ikke minst loddtrekking.

Etter en hektisk sommer og høst med lokale o-løp, turorientering, sommertrim og ikke minst O-NM, er det nå ski- og vinteraktivitetene som etter hvert tar over.  Men i månedsskiftet april/ mai er vi i gang igjen med nybegynneropplæring og o-løp.  Da håper vi alle ivrige o-løpere kommer seg ut i skogen til en ny sesong. Vi håper også at vi får se mange nye ansikt på våre o-løp. Orientering er en sport der hele familien, uansett alder, kan delta. De minste i bæremeis og de eldste med staver…

Legg igjen en kommentar

Du kan bruke disse HTML-elementene

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>